Clavegueram

CROBISER és una empresa amb un elevat grau d’experiència en l’execució d’obres de xarxes de clavegueram. Aquest tipus de treballs,representen al voltant del 85% de la nostra producció.

Són moltes les casuístiques i problemes que ens trobem en els deterioraments i trencaments de canonades i col·lectors. Atesa la importància que això implica per a la salubritat de les persones, així com el que aquests poden representar en el medi ambient a causa de vessaments al subsòl, l’experiència, una bona anàlisi de la situació i la correcta execució dels treballs amb materials adequats, permetran pal·liar aquests efectes i dotar aquest tipus de xarxes una major durada de la seva vida útil.

*Clicar en les imatges per a veure més.

Tots els nostres treballs s’executen al 100% amb personal propi a causa de
l’alta qualificació que requereixen els treballs a realitzar.

El nostre àmbit d’actuació se centra en l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb treballs de contractista per a entitats públiques com de subcontractistes per a empreses privades.

Com a empresa especialista en xarxes de clavegueram, són moltes les entitats que van a CROBISER, no només per a l’execució de treballs, sinó per a l’assessorament del nostre personal, per a una correcta solució dels seus problemes en els diferents elements que podem trobar a les xarxes de clavegueram: col·lectors, albellons, embornals, excavacions en mina i pous, etc.

Sol·licita més informació sense compromís