Reparació de registres de serveis en via pública

A la majoria dels carrers i carreteres de totes poblacions, podem observar que els registres de clavegueram es troben en mal estat.

Una de les patologies sofertes per aquest tipus de registre situats a la calçada, és la provocada pel trencament perimetral del ferm, ocasionat pels repetitius cicles de càrrega i descàrrega transmesos per les rodes dels vehicles en trànsit. Normalment, això és degut a una execució no molt correcta dels treballs d’assentament dels registres, provocant el moviment d’aquests i, per tant, el deteriorament de la zona perimetral que el subjecta, sent necessari la renovació del mateix.

Les fissures derivades del moviment dels elements (tapes, reixes, marcs), han permès la filtració d’aigua a la capa inferior del ferm, provocant l’aparició d’importants enfonsaments en les zones de l’entorn del registre.

Per evitar aquestes patologies, és imprescindible una correcta col·locació amb morters especials d’alta resistència.

A més de l’experiència en com realitzar aquest tipus de treballs a nivell tècnic, en CROBISER tenim especial sensibilitat en desenvolupar-los de manera cívica, segura i evitant molèsties al ritme diari de l’entorn urbà. Per a això, una correcta senyalització i desviament del trànsit permeten establir un perímetre segur tant per a la circulació com per al nostre personal, i, una correcta previsió i execució dels treballs, evita contratemps i inconvenients a comerciants, habitatges, etc.

Sol·licita més informació sense compromís