Construcció de noves xarxes de clavegueram

Col·lectors

Igual que en la rehabilitació, les patologies d’una xarxa de clavegueram nova poden estar provocades pels materials amb què van ser construïts, ja sigui per la mala qualitat dels mateixos o per defectes constructius per falta de coneixement, o per la seva obsolescència per el passar del temps. En alguns casos també afecta que el diàmetre de tub actual, és insuficient a nivell hidràulic per canalitzar el cabal existent.

L’enfonsament del ferm per deficiència en les capes del paviment, són evidències que indiquen una xarxa defectuosa de clavegueram que, entre d’altres, permeten que tots els fluids es filtrin al subsòl, provocant danys al medi ambient, olors urbans, col·lapse i / o enfonsaments del terreny, filtracions en soterranis d’habitatges, entre d’altres.

L’origen de CROBISER està lligat als treballs d’infraestructures subterrànies, de manera que la nostra experiència en aquest tipus d’obra garanteix seguretat i resultats amb un mínim impacte per al ciutadà

La implantació de serveis públics, l’adequació o variació d’un projecte de construcció o la intervenció en col·lectors, requereixen d’un alt grau d’especialització. Els coneixements burocràtics així com de l’habitual tracte amb els responsables de serveis d’entitats públiques, proporcionen una gran agilitat en la resolució de problemes d’aquest tipus d’obra.

Sol·licita més informació sense compromís