Construcció i reparació de Claveguerons

Degut a les substàncies i líquids corrosius dels abocaments al sistema sanitari dels habitatges particulars (Safaretjos, latrines, aigüeres, etc.), les connexions dels baixants generals de les finques al col·lector general de la zona, pateixen desperfectes i trencaments a causa a l’abrasió dels materials de conducció (Canonades, colzes, etc.), ja sigui per la mala qualitat dels mateixos o per la seva obsolescència pel pas del temps.

CROBISER, com subcontractista principal de la contracta de l’Ajuntament de Barcelona, realitza la construcció, rehabilitació, manteniment i reparació dels claveguerons de tot el municipi de Barcelona. Aquest fet, constata la nostra alta qualificació en la realització d’aquest tipus de treballs.

“Realitzem la construcció, rehabilitació, manteniment i reparació
dels claveguerons de tot el municipi de Barcelona”

Com contractista realitzem treballs de construcció i rehabilitació de claveguerons per a diferents Ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Sabadell, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament de Castelldefels i Ajuntament de Viladecans entre d’altres.

Sol·licita més informació sense compromís